Spotřebitelský úvěr

Společnost myComm s.r.o., IČ 07635532, se sídlem Letenská 121/8, Malá Strana, Praha 1, PSČ 118 00, podle § 64 odst. 3 ZSÚ získala 16. 4. 2020 akreditaci opravňující pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a to pro tyto skupiny odbornosti:

 • poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení,
 • poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru,
 • poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení.

Termíny zkoušek a E-learning

Cena

Typ odbornosticena
Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení a spotřebitelské úvěry na bydlení 890 Kč
Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení 790 Kč
Spotřebitelský úvěr na bydlení 790 Kč
Vázaný spotřebitelský úvěr 790 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V ceně kurzu je zahrnut přístup na zkušební testy a e-learning. Při opakování zkoušky 25 % sleva z celkové ceny kurzu. Pro skupinu nad 20 uchazečů možno domluvit individuální nabídku.

Změnu termínu je možné provést bezplatně, nejpozději 2 dny před realizací zkoušky a to zasláním informace na akreditovane.zkousky@mycomm.cz.

Stornovací poplatky:
Bezplatné storno přijímáme 14 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
Při zrušení účasti mezi 3. a 14. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.

Pro koho je zkouška určena

Povinnost vykonat odbornou zkoušku vznikla dnem 1. 12. 2016, kdy vstoupil v platnost nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Tato odborná zkouška je povinná pro všechny finanční poradce, zprostředkovatele, prodejce a distributory úvěrových produktů. Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky podle tohoto zákona.

Uchazeč by měl prokázat tyto znalosti a dovednosti:

 • znalosti v rozsahu odborného minima o finančním trhu
 • základní znalosti o struktuře, subjektech a fungování trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 • znalosti regulace trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 • znalosti etických standardů trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení, pokud existují
 • znalosti úvěrování a produktů spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 • znalosti doplňkových služeb souvisejících se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení
 • základní znalosti zásad procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 • schopnosti řádně vysvětlit produkty spotřebitelského úvěru, provést základní analýzu a nabídnout produkt, který vyhovuje potřebám spotřebitele

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy

Důležité:

 • K přítomnosti u zkoušky potřebujete osobní doklad pro identifikaci – občanský průkaz /nebo cestovní pas
 • Při zkoušce je možné používat pouze papír, propisku/tužku a kalkulačku.
 • Při zkoušce je zakázáno používání mobilních telefonů.
 • Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
 • Platnost osvědčení není zákonem časově omezena.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat na odborne.zkousky@mycomm.cz

VZORY

Vzory osvědčení dle Zákona o Spotřebitelském úvěru - odborná zkouška