Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

myComm s.r.o., IČO: 076 35 532, se sídlem: Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 304154 (dále také jako „myComm“) zpracovává osobní údaje pro účely:

 • vykonávání činnost akreditované osoby dle Zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru,
 • vykonávání činnosti akreditované osoby dle Zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění,
 • vykonávání činnosti pojišťovacího agenta a makléře dle Zákona č. 170/2018 Sb.o distribuci pojištění a zajištění,
 • vykonávání činnosti marketingového oslovování,

podle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Osobní údaje zpracováváme v roli správce osobních údajů a jejich zabezpečení věnujeme náležitou pozornost.

 1. Zpracovávanými údaji jsou – jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště.
 2. Kontaktními údaji jsou – telefonní číslo, mailová adresa, korespondenční adresa.
 3. Další údaje potřebné k vykonání činnosti, ke které byl udělen souhlas se zpravování osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávané za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a oprávněného zájmu správce či třetí strany.

Osobní údaje uchováváme po dobu 10 let od poskytnutí souhlasu.

Každý, subjekt údajů, jehož osobní údaje myComm zpracovává má právo na:

 1. být informován – o způsobu zpracování osobních údajů
 2. přístup – k vlastním osobním údajům máte přístup v SW, kde jste provedli registraci
 3. opravu – nepřesných nebo neúplných osobních údajů
 4. výmaz – jinak také „právo být zapomenut“, umožňuje smazat a odstranit nepotřebné údaje
 5. omezení zpracování – zablokování nebo omezení dalšího používání osobních údajů
 6. přenositelnost údajů – přenesení osobních údajů v běžném strojově čitelném formátu
 7. podat stížnost – u dozorového orgánu na www.uoou.cz

Právo máte možnost uplatnit prostřednictvím žádosti zaslané na sídlo společnosti myComm s.r.o. Žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis nebo může být zaslána prostřednictvím datové schránky daného subjektu údajů nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na úvodní straně webu myComm s.r.o.

V případě dotazů, týkajících se zpracování osobních údajů nás kontaktujte:

 • adresa sídla pro písemné dotazy: Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1
 • datová schránka: dp2pd9r
 • tel: 474 531 222
 • mail: gdpr@mycomm.cz
 • kontaktní formulář na úvodní straně

Třetí strany navazující na činnost marketingového oslovování

 • Raiffeisenbank, a.s.
 • NN Finance, s.r.o.
 • PetExpert Europe s.r.o.
 • Colonnade Insurance S.A., organizační složka
 • UNIQA Pojišťovna, a.s.
 • Kooperativa pojišťovna, Vienna Insurance Group
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • Hasičská Vzájemná Pojišťovna, a.s.