Samostatný zprostředkovatel

Samostatný zprostředkovatel

Nabízíme profesionální služby v oblasti pojišťovnictví.

Pojistné produkty

 • Pojištění vozidel
 • Pojištění nemovitosti
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění domácnosti
 • Cestovní pojištění
 • Pojištění odpovědnosti
 • Pojištění pro podnikatele
 • Pojištění pro dobrovolné hasiče
  • pojištění odpovědnosti
  • pojištění JSDH obcí
  • pojištění techniky
  • a další

Pojišťovací služby

 • Vypracování návrhů pojištění
 • Výběr nejvhodnějšího pojistitele a pojistné ochrany
 • Analýza stávajících pojistných smluv
 • Návrh optimalizace pojistného programu
 • Sjednání pojistné smlouvy
 • Spolupráce při řešení pojistných událostí
 • Správa a aktualizace pojistných smluv po celou dobu jejich platnosti
 • Poradenské a konzultační služby

Seznam pojišťoven, se kterými má myComm s.r.o. smluvní vztah:

Pojišťovací zprostředkovatel

myComm s.r.o., IČO: 07635532, se sídlem Letenská 121/8, Malá Strana, 118 00 Praha 1, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 304154. Registrace PA: 238345PA, Registrace PM: 238346PM.

Compliance

Reklamace a stížnosti:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V případě, že Zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, má možnost obrátit se na následující instituce:

Česká národní banka

Kancelář finančního arbitra

Česká obchodní inspekce

 • Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2
 • www.coi.cz, podatelna@coi.cz, ID datové schránky: x7cab34

Úřad na ochranu osobních údajů

 • Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
 • www.uoou.cz, posta.uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n