Distribuce pojištění a zajištění

Společnost myComm s.r.o., IČ 07635532, se sídlem Letenská 121/8, Malá Strana, Praha 1, PSČ 118 00, podle § 64 odst. 3 ZSÚ získala 8.12.2021 akreditaci opravňující pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a to pro tyto skupiny odbornosti:

 • Kategorie I: Životní pojištění
 • Kategorie II: Pojištění motorových vozidel
 • Kategorie III: Neživotní občanské pojištění
 • Kategorie IV: Neživotní pojištění podnikatelů
 • Kategorie V: Pojištění velkých pojistných rizik
 • Kategorie VI: Životní pojištění a pojištění motorových vozidel
 • Kat. VII: Životní pojištění a neživotní občanské pojištění
 • Kat. VIII: Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů
 • Kat. IX: Souhrnná zkouška na pojištění

Termíny zkoušek a E-learning

PŘEHLED VYPSANÝCH TERMÍNŮ ZKOUŠEK, REGISTRACE A ELEARNING ZDE

Kategorie zkoušek - ZÁKADNÍ

 • Kategorie I: Životní pojištění 52 testových otázek, 3 případové studie, 120 minut
 • Kategorie II: Pojištění motorových vozidel 40 testových otázek, 2 případové studie, 90 minut
 • Kategorie III: Neživotní občanské pojištění 52 testových otázek, 3 případové studie, 120 minut
 • Kategorie IV: Neživotní pojištění podnikatelů 60 testových otázek, 3 případové studie, 135 minut
 • Kategorie V: Pojištění velkých pojistných rizik 72 testových otázek, 3 případové studie, 150 minut

Kategorie zkoušek - KOMBINOVANÁ

 • Kategorie VI: Životní pojištění a pojištění motorových vozidel 60 testových otázek (32 z kategorie motorová vozidla, 28 z kategorie životní poj.), 3 případové studie (1 z kategorie motorová vozidla, 2 z kategorie životní poj.), 135 minut
 • Kat. VII: Životní pojištění a neživotní občanské pojištění 80 testových otázek (52 z kategorie neživotní občanské pojištění, 28 z kategorie životní poj.), 4 případové studie (2 z kategorie neživotní poj. a 2 z kategorie životní poj.), 180 minut
 • Kat. VIII: Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů 80 testových otázek (52 z kategorie neživotní pojištění podnikatelů, 28 z kategorie životní poj.), 4 případové studie (2 z kategorie neživotní pojištění podnikatelů a 2 z kategorie životní poj.), 180 minut
 • Kat. IX: Souhrnná zkouška na pojištění 80 testových otázek (52 z kategorie velká podnikatelská rizika, 28 z kategorie životní poj.),
  4 případové studie (2 z kategorie velká podnikatelská rizika, 2 z kategorie životní poj.), 180 minut

Cena

Typ odbornosticena
Kategorie I: Životní pojištění1490 Kč
Kategorie II: Pojištění motorových vozidel1490 Kč
Kategorie III: Neživotní občanské pojištění1490 Kč
Kategorie IV: Neživotní pojištění podnikatelů1490 Kč
Kategorie V: Pojištění velkých pojistných rizik1490 Kč
Kategorie VI: Životní pojištění a pojištění motorových vozidel1490 Kč
Kat. VII: Životní pojištění a neživotní občanské pojištění1490 Kč
Kat. VIII: Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů1490 Kč
Kat. IX: Souhrnná zkouška na pojištění1490 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V ceně kurzu je zahrnut přístup na zkušební testy a e-learning. Při opakování zkoušky 25 % sleva z celkové ceny kurzu. Pro skupinu nad 20 uchazečů možno domluvit individuální nabídku.

Změnu termínu je možné provést bezplatně, nejpozději 2 dny před realizací zkoušky, a to zasláním informace na akreditovane.zkousky@mycomm.cz.

Stornovací poplatky:
Bezplatné storno přijímáme 14 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
Při zrušení účasti mezi 3. a 14. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.
Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.

Pro koho je zkouška určena

Zkouška je určena pro všechny samostatné zprostředkovatele, vázané zástupce a doplňkové pojišťovací zprostředkovatele (tedy pro pracovníky a vázané zástupce samostatných zprostředkovatelů, pojišťoven, finanční poradce, kteří sjednávají pojištění či zajištění a všechny zprostředkovatele a poskytovatele pojištění a zajištění. Zkoušku je nutné složit do 31. 5. 2021 (nový termín v souvislosti s prodloužením přechodného období v rámci COVID důvodů). Požadavkem pro prokázání všeobecných znalostí je nově středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, nebo alespoň 3 roky praxe zprostředkovávání pojištění před nabytím účinnosti zákona (1. 12. 2018). Ti zprostředkovatelé, kteří nemají maturitní zkoušku, mohou středoškolské vzdělání ukončit nově až do 1. 7. 2022.

Složení zkoušky a její hodnocení

Zkouška v každé kategorii obsahuje 3/4 testových otázek s jednou správnou odpovědí (hodnocených 1 bodem), 1/4 otázek s více správnými odpověďmi (hodnocených 2 body) a 2-4 případové studie - modelové situace s 5 otázkami s jednou správnou odpovědí (hodnocených 2 body)

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně:

 • 75 % dosažitelných bodů z celého testu
 • 60 % dosažitelných bodů z testových otázek (znalosti)
 • 60 % dosažitelných bodů z případových studií (dovednosti)

Výsledek zkoušky je znám zpravidla v den zkoušky, včetně elektronického certifikátu ke stažení ve zkouškové aplikaci. Certifikát má neomezenou platnost.

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy

Důležité:

 • K přítomnosti u zkoušky potřebujete osobní doklad pro identifikaci – občanský průkaz /nebo cestovní pas
 • Při zkoušce je možné používat pouze papír, propisku/tužku a kalkulačku.
 • Při zkoušce je zakázáno používání mobilních telefonů.
 • Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
 • Platnost osvědčení není zákonem časově omezena.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat na odborne.zkousky@mycomm.cz

vzory

Vzory osvědčení dle ZDPZ - odborná zkouška

 • I. Životní pojištění
 • II. Motorová vozidla
 • III. Neživotní občanské pojištění
 • IV. Neživotní pojištění podnikatelů
 • V. Pojištění velkých pojistných rizik
 • VI. Životní poj. a poj. motorových vozidel
 • VII. Životní poj. a neživotní občanské poj
 • VIII. Životní poj. a neživotní poj. podnikatelů
 • IX. Souhrnná zkouška - všechny kategorie

VZORY

Vzory osvědčení dle ZDPZ - následné vzdělávání