Distribuce pojištění a zajištění

Společnost myComm s.r.o., IČ 07635532, se sídlem Letenská 121/8, Malá Strana, Praha 1, PSČ 118 00, podle § 64 odst. 3 ZSÚ získala 8.12.2021 akreditaci opravňující pořádat odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a to pro tyto skupiny odbornosti:

 • Kategorie I: Životní pojištění
 • Kategorie II: Pojištění motorových vozidel
 • Kategorie III: Neživotní občanské pojištění
 • Kategorie IV: Neživotní pojištění podnikatelů
 • Kategorie V: Pojištění velkých pojistných rizik
 • Kategorie VI: Životní pojištění a pojištění motorových vozidel
 • Kat. VII: Životní pojištění a neživotní občanské pojištění
 • Kat. VIII: Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů
 • Kat. IX: Souhrnná zkouška na pojištění

Termíny zkoušek, následného vzdělávání a E-learning

PŘEHLED VYPSANÝCH TERMÍNŮ ZKOUŠEK, REGISTRACE A ELEARNING ZDE

PŘEHLED VYPSANÝCH TERMÍNŮ NÁSLEDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kategorie zkoušek - ZÁKADNÍ

 • Kategorie I: Životní pojištění 52 testových otázek, 3 případové studie, 120 minut
 • Kategorie II: Pojištění motorových vozidel 40 testových otázek, 2 případové studie, 90 minut
 • Kategorie III: Neživotní občanské pojištění 52 testových otázek, 3 případové studie, 120 minut
 • Kategorie IV: Neživotní pojištění podnikatelů 60 testových otázek, 3 případové studie, 135 minut
 • Kategorie V: Pojištění velkých pojistných rizik 72 testových otázek, 3 případové studie, 150 minut

Kategorie zkoušek - KOMBINOVANÁ

 • Kategorie VI: Životní pojištění a pojištění motorových vozidel 60 testových otázek (32 z kategorie motorová vozidla, 28 z kategorie životní poj.), 3 případové studie (1 z kategorie motorová vozidla, 2 z kategorie životní poj.), 135 minut
 • Kat. VII: Životní pojištění a neživotní občanské pojištění 80 testových otázek (52 z kategorie neživotní občanské pojištění, 28 z kategorie životní poj.), 4 případové studie (2 z kategorie neživotní poj. a 2 z kategorie životní poj.), 180 minut
 • Kat. VIII: Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů 80 testových otázek (52 z kategorie neživotní pojištění podnikatelů, 28 z kategorie životní poj.), 4 případové studie (2 z kategorie neživotní pojištění podnikatelů a 2 z kategorie životní poj.), 180 minut
 • Kat. IX: Souhrnná zkouška na pojištění 80 testových otázek (52 z kategorie velká podnikatelská rizika, 28 z kategorie životní poj.),
  4 případové studie (2 z kategorie velká podnikatelská rizika, 2 z kategorie životní poj.), 180 minut

Cena

Typ odbornosticena
Kategorie I: Životní pojištění1490 Kč
Kategorie II: Pojištění motorových vozidel1490 Kč
Kategorie III: Neživotní občanské pojištění1490 Kč
Kategorie IV: Neživotní pojištění podnikatelů1490 Kč
Kategorie V: Pojištění velkých pojistných rizik1490 Kč
Kategorie VI: Životní pojištění a pojištění motorových vozidel1490 Kč
Kat. VII: Životní pojištění a neživotní občanské pojištění1490 Kč
Kat. VIII: Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů1490 Kč
Kat. IX: Souhrnná zkouška na pojištění1490 Kč
Název kurzu Následného vzděláváníRozsah hodinCena
Úvod do pojišťovnictví                                  5570 Kč
Právní minimum pojišťovacího zporostředkovatele                                                                 3330 Kč
Pojišťovna jako podnikatel                                           5570 Kč
Optimalizace dlužných pohledávek (nejen) pojišťoven                              3330 Kč
Životní pojištění (kategorie I)8900 Kč
Pojištění motorových vozidel (kategorie II)8900 Kč
Neživotní občanské pojištění (kategorie III)8900 Kč
Neživotní pojištění podnikatelů (kategorie IV)8900 Kč
Pojištění velkých pojistných rizik (kategorie V)8900 Kč
VI: Životní pojištění a pojištění motorových vozidel (kategorie VI)8900 Kč
VII: Životní pojištění a neživotní občanské pojištění (kategorie VII)8900 Kč
Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů (kategorie VIII)8900 Kč
Souhrnná zkouška na pojištění (kategorie IX)8900 Kč
Poskládejte si následné vzdělávání v rozsahu 15 hodin z uvedených kurzů.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. V ceně odborné zkoušky je zahrnut přístup na e-learning se zkušebními testy. Při opakování zkoušky 25 % sleva z celkové ceny kurzu. Pro skupinu nad 20 uchazečů možno domluvit individuální nabídku. Možnost individuální nabídky platí ipro Následné vzdělávání.

Změnu termínu je možné provést bezplatně, nejpozději 2 dny před realizací zkoušky, a to zasláním informace na akreditovane.zkousky@mycomm.cz.

Stornovací poplatky:
Bezplatné storno přijímáme 14 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
Při zrušení účasti mezi 3. a 14. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50 %.
Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.

Pro koho je odborná zkouška určena

Zkouška je určena pro všechny samostatné zprostředkovatele, vázané zástupce a doplňkové pojišťovací zprostředkovatele (tedy pro pracovníky a vázané zástupce samostatných zprostředkovatelů, pojišťoven, finanční poradce, kteří sjednávají pojištění či zajištění a všechny zprostředkovatele a poskytovatele pojištění a zajištění. Zkoušku je nutné složit do 31. 5. 2021 (nový termín v souvislosti s prodloužením přechodného období v rámci COVID důvodů). Požadavkem pro prokázání všeobecných znalostí je nově středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, nebo alespoň 3 roky praxe zprostředkovávání pojištění před nabytím účinnosti zákona (1. 12. 2018). Ti zprostředkovatelé, kteří nemají maturitní zkoušku, mohou středoškolské vzdělání ukončit nově až do 1. 7. 2022.

Pro koho je učeno následné vzdělávání

Následné vzdělávání na pojištění, které splňuje podmínky následného vzdělávání v souladu s § 59 zákona 170/2018 Sb. O distribuci pojištění a zajištění. U následného vzdělávání máte více možností:

-          Zvolit si z nabídky kurzů pro danou kategorii a naskládat si povinných 15 hodin dle svého výběru.

-          Zvolit si cenově zvýhodněný balíček kurzů, který obsahuje 15 hodin pro každou kategorii I.-IX.

-          Zvolit si prezenční kurz následného vzdělávání v rozsahu 15 hodin 

Složení zkoušky a její hodnocení

Zkouška v každé kategorii obsahuje 3/4 testových otázek s jednou správnou odpovědí (hodnocených 1 bodem), 1/4 otázek s více správnými odpověďmi (hodnocených 2 body) a 2-4 případové studie - modelové situace s 5 otázkami s jednou správnou odpovědí (hodnocených 2 body)

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat minimálně:

 • 75 % dosažitelných bodů z celého testu
 • 60 % dosažitelných bodů z testových otázek (znalosti)
 • 60 % dosažitelných bodů z případových studií (dovednosti)

Výsledek zkoušky je znám zpravidla v den zkoušky, včetně elektronického certifikátu ke stažení ve zkouškové aplikaci. Certifikát má neomezenou platnost.

Zkouška se řídí následujícími zákony a předpisy

Důležité:

 • K přítomnosti u zkoušky potřebujete osobní doklad pro identifikaci – občanský průkaz /nebo cestovní pas
 • Při zkoušce je možné používat pouze papír, propisku/tužku a kalkulačku.
 • Při zkoušce je zakázáno používání mobilních telefonů.
 • Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.
 • Platnost osvědčení není zákonem časově omezena.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zkoušky, neváhejte nás kontaktovat na odborne.zkousky@mycomm.cz

vzory

Vzory osvědčení dle ZDPZ - odborná zkouška

 • I. Životní pojištění
 • II. Motorová vozidla
 • III. Neživotní občanské pojištění
 • IV. Neživotní pojištění podnikatelů
 • V. Pojištění velkých pojistných rizik
 • VI. Životní poj. a poj. motorových vozidel
 • VII. Životní poj. a neživotní občanské poj
 • VIII. Životní poj. a neživotní poj. podnikatelů
 • IX. Souhrnná zkouška - všechny kategorie

VZORY

Vzory osvědčení dle ZDPZ - následné vzdělávání