Raiffeisenbank 1.1. 2024 do odvolání

Pravidla reklamní akce „6 x 500 Kč na běžný účet“
(dále jen „Akce“)

Získejte finanční odměnu 500 Kč měsíčně (dále jen „Odměna“) po dobu 6 měsíců na Váš osobní běžný účet vedený u Raiffeisenbank a.s.

Zajímá Vás, jak na to?

Na Odměnu se můžete těšit, pokud splníte tyto podmínky:

  • Během Akce si u nás sjednáte běžný účet s tarifem CHYTRÝ, AKTIVNÍ nebo EXKLUZIVNÍ (dále jen „Účet“) a je Vám minimálně 18 let.
  • Jste naším novým klientem, pro kterého jsme v období 6 měsíců před sjednáním Účtu nevedli jiný osobní běžný účet a nevyužil jste již reklamní akce „6 x 500 Kč na běžný účet“ v období 2. 1. 2023 – 30. 11. 2023.
  • V kalendářním měsíci alespoň třikrát zaplatíte v kamenném, nebo online obchodě debetní kartou vydanou k Účtu, nebo kreditní kartou vydanou na Vaše jméno, a do konce měsíce dojde k zaúčtování těchto plateb (dále jen „Aktivita“). Raději tedy nenechávejte platby na konec měsíce, ať se stihnou včas zaúčtovat.
  • Splnění Aktivity je sledováno prvních šest měsíců následujících po měsíci, kdy byl Účet sjednán. Můžete tak získat maximálně 6 x 500 Kč.
  • V době splatnosti Odměny musí být Váš účet řádně veden, nesmí být učiněna jeho výpověď, od smlouvy o jeho vedení odstoupeno nebo dohodnut jiný způsob jeho ukončení.

(dále jen „Podmínky“)

Kdy a jak Odměnu vyplatíme?

Při splnění Podmínek Vám Odměnu připíšeme na Účet nejpozději vždy do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy jste splnili Aktivitu. Odměnu poskytujeme výhradně k jednomu Účtu sjednanému za podmínek této Akce.

Ilustrační příklad vyhodnocení

*Měsíc, ve kterém sjednáte Účet, nevyhodnocujeme.

Platnost Akce

Akci můžete využít od 1. 1. 2024 do odvolání. Pokud bychom se rozhodli dostupnost Akce změnit nebo ukončit, informujeme Vás přes náš web www.rb.cz. Účinnost změny nebo ukončení nastává ke dni zveřejnění informace, není-li v oznámení určeno datum pozdější.

Znění těchto pravidel nabývá účinnosti dne 1. 1. 2024.

Vaše Raiffeisenbank a.s., 31. 12. 2023