Raiffeisenbank 1.12.2023 - 31.12.2023

Pravidla reklamní akce „myComm s.r.o. Běžný účet s bonusem 1 000 Kč“ (dále jen Akce).

Raiffeisenbank a.s. (dále jen „Banka“) pořádá Akci pro klienty oslovené společností myComm s.r.o., IČO 07635532.

Jako klient Banky můžete získat odměnu 1 000 Kč (dále jen „Odměna“) za aktivní využívání běžného účtu.

Na Odměnu se můžete těšit, pokud splníte tyto podmínky:

  • Prostřednictvím zástupce myComm s.r.o. si s Bankou v období od 1. 12. 2023 do odvolání sjednáte běžný účet s tarifem AKTIVNÍ účet nebo CHYTRÝ účet (dále jen „Účet“).
  • V období 6 měsíců před sjednáním Účtu pro Vás Banka nevede žádný typ běžného účtu.
  • Pak už stačí Účet aktivně využívat. První měsíc, který následuje po otevření Účtu, o kterém jsme Vás SMS zprávou/emailem informovali, Účet aktivně využívejte (dále jen „Aktivní využívání“) a Odměna je Vaše. (dále jen „Podmínky“).

Co myslíme Aktivním využíváním?

  • Proveďte minimálně 3 platby v kamenném nebo online obchodě debetní kartou vydanou k Účtu.
  • Platby musí být v daném měsíci i zaúčtované. Raději tedy nenechávejte transakce na konec měsíce,
  • ať vše stihneme zaúčtovat.


Kdy a jak Odměnu vyplatíme?

V případě splnění Podmínek Vám do konce 2. měsíce po otevření Účtu připíšeme Odměnu na Účet. Nárok na Odměnu nevznikne, pokud bude Účet v době připisování postižen exekucí, bude doručena výpověď/odstoupení od smlouvy k Účtu nebo Účet nebude Bankou veden.

Platnost Akce

Tato Akce trvá od 1. 12. 2023 do odvolání. Banka je oprávněna Akci zkrátit, prodloužit nebo ukončit, o čemž bychom Vás informovali přes náš web www.rb.cz. Účinnost změny nebo ukončení nastává ke dni zveřejnění informace, není-li v oznámení určeno datum pozdější.

Raiffeisenbank a.s., 30. 11. 2023
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051.